TÜBİTAK ARDEB Arıtma Teknolojileri Çağrı Programı

Çağrıda, enerji verimliliği yüksek, ekonomik, yeni arıtma konfigürasyonları ile endüstriyel atıksularda bulunan kirleticilerin su ortamından uzaklaştırılması, geri kazanılması ve katma değeri olan bir ürüne dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, çeşitli arıtma teknolojilerinin, tesis içi kontrol veya boru sonu arıtma uygulamalarına yönelik olarak enerji verimliliği yüksek, yatırım ve işletme maliyeti düşük, uygulanabilir yeni arıtma konfigürasyonlarını içeren araştırmalar desteklenecektir.

Son başvuru tarihi 21 Ağustos 2015 olup, detaylı bilgiye buradan ulaşılabilir.

ProKOB