2545 - TÜBİTAK - ANR Ortak Proje Başvuru Çağrısı Açılmıştır.

Ortak proje önermek isteyen Türk bilim insanlarının, projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Fransız araştırmacı(lar) ile “proje ortağı” olarak anlaşmaları gerekmektedir. Fransız ortaklar için bir ön başvuru süreci mevcuttur. Ön başvuru son tarihi 27 Ekim 2016 olup, ön başvuru yapmayan Fransız ortakların projeleri ANR tarafından kabul edilmeyecektir. Fransız ortakların başvuru süreçleri için ANR ile temasa geçmeleri gerekmektedir. Fransız ortakların ön başvuru sürecinde mutlaka Türk ortağını ANR’a bildirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde Türk ortağı ile proje başvurusu yapamayacaktır. 

Önerilecek ortak projelerin mutlaka aşağıdaki tematik alanlar çerçevesinde önerilmesi gerekmekte olup, farklı alanlardan gelen projeler değerlendirmeye alınmayacaktır: -Deniz Jeobilimleri (Marine Geosciences); -Sismik Riskler (Seismic risks); -Deniz Ekosisteminin Sürdürülebilir Gelişimi (Sustainable development of Marine ecosystem); -Beşeri Bilimler (Human Science and Humanities); -Enerji (Energy); -Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT).

Son başvuru tarihi 8 Nisan 2017 olan programa başvuru TÜBİTAK elektronik sistemi üzerinden gerçekleştirilecektir. 

Detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

ProKOB