1005 - Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı

Programın amacı; ülkemizde ihtiyaç duyulan, teknolojik dışa bağımlılığımızı azaltacak ve/veya ülkemizin rekabet gücünü artıracak ulusal/uluslararası yeni bir ürün/süreç/yöntem/model geliştirme amacına yönelik uygulamalı araştırma ve/veya deneysel geliştirme projelerinin desteklenmesidir.

Devamını Oku

07/29/2015

TÜBİTAK ARDEB Arıtma Teknolojileri Çağrı Programı

Çağrıda, enerji verimliliği yüksek, ekonomik, yeni arıtma konfigürasyonları ile endüstriyel atıksularda bulunan kirleticilerin su ortamından uzaklaştırılması, geri kazanılması ve katma değeri olan bir ürüne dönüştürülmesi amaçlanmaktadır. 

Devamını Oku

07/14/2015

ARDEB 1003 Programı Kapsamında 24 Yeni Çağrı Açıldı

Çağrı programındaki proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de enerji verimliliği alanında uygulama projelerine temel teşkil edecek veya uygulama projelerine girdi sağlayacak, ülkemizin mevcut enerji talebinin karşılanmasında dışa bağımlılığı azaltacak ve uluslararası düzeyde ülkemizin rekabet gücünü artıracak teknolojik ürün ve bilgi üretmeye yönelik olması hedeflenmektedir.

Devamını Oku

07/13/2015
123 [4]5