Biz Kimiz?

Kısa adı ProKOB olan Proje Koordinasyon Ofisi Birimi, Üniversitemiz akademik personellerinin kısaca; üniversitemize, ülke gelişimine ve evrensel bilime katkı sağlayacak projeler üretmelerini teşvik etmek için, 2012 yılında Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde faaliyetler yürütmek üzere kurulmuştur.

Özetle; ProKOB, ulusal ve uluslararası proje desteklerinin duyurulması, projelerin başvuru, izleme ve yürütülmesine aşamalarında teknik destek sağlanması, akademik ve/veya ilgili birimler arasında bağlantı kurulması konularında danışmanlık hizmetlerini gerçekleştirmektedir.

ProKOB, Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) birimi ile karıştırılmamalıdır.