Misyon

Proje Koordinasyon Ofisi Birimi (ProKOB) özetle,

  • Üniversitemiz bünyesinde yürütülen veya yürütülecek olan projelerin başvuru, izlenme ve yürütme süreçlerinin farklı aşamalarında akademisyenlere mevzuat, teknik ve bütçe konularında hizmet verir.
  • Proje yazımlarının ve bilimsel araştırmaların teşvik edilmesini sağlar ulusal ve uluslararası bilimsel destek çağrılarını takip ederek tüm ilgili akademisyenlere duyurur ve bu çağrılara proje yazmalarını teşvik eder.
  • Üniversitemizde yürütülen ve/veya geliştirilen projelerin yatırımcılara tanıtımının yapılarak lisanslanması ve ticarileştirilmesine katkı sağlar. Akademik ve ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlayarak hizmetlerin etkin ve kapsamlı bir şekilde yürütülmesini ve proje hazırlayan veya hazırlayacak ilgili kişilerin birbirleriyle irtibata geçmelerini sağlar.
  • Projeler ile ilgili bilimsel, mesleki ve eğitsel çalışmalarda bulunur, danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti verir.