Yürütme Kurulu

  • Prof. Dr. Feray KÖÇKAR - Fen-Edebiyat Fak.
  • Doç. Dr. Süheyla SARITAŞ - Necati Bey Eğitim Fak.
  • Doç. Dr. Şükrü Hakan ATALGIN - Veteriner Fak.
  • Doç. Dr. Sabahattin İkikardeş - Fen-Edebiyat Fak.
  • Yrd. Doç. Dr. Gülten ERKEN - Tıp Fak.
  • Yrd. Doç. Dr. Fatma ÖZMEN - İİBF
  • Yrd. Doç. Dr. Gültekin KUVAT - Mühendislik Fak.