BAUN ProKOB

Balıkesir Üniversitesi Araştırma Projeleri Koordinasyon Ofisi Birimi, Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) birimi ile karıştırılmamalıdır. Biz, BAP birimi değil, Proje Koordinasyon Ofisi Birimiyiz. Birimimizin kısaltılmış adı ProKOB tur.

Özetle; ProKOB, Ulusal ve Uluslar arası proje desteklerinin duyurulması, projelerin başvuru, izleme ve yürütülmesine aşamalarında teknik destek, akademik ve/veya ilgili birimler arasında bağlantı sağlanması konularında danışmanlık hizmetlerini gerçekleştirmek için Rektörlük Makamınca kurulmuş bir birimdir.

Gönderiyi Paylaş: