Vizyonumuz

  • Üniversitemiz araştırıma politikaları, stratejileri ve öncelikleri doğrultusunda araştırma kapasitesini geliştirerek araştırma ve geliştirmeye yönelik projelerin teşvik edilmesini sağlamak,
  • Ulusal ve uluslararası proje destek programlarını izlemek ve proje teklif çağrılarını ilgili kişi ve akademik birimlere etkin biçimde duyurmak,
  • Akademisyenlerimize projelerin her aşamasında (hazırlık, başvuru, yönetim, sonlandırma, patent, ticarileşme…) idari ve mali süreç desteği sağlamak,
  • Üniversitemiz multidisipliner yetkinliklerini, etki yaratacak projelerle, harekete geçirmek için çalışmalar yapmak,
  • Projelerin hazırlanması, sunulması ve yönetilmesi aşamalarında ilgili tüm akademisyenlere teknik destek vermek ve gerektiğinde eğitim programları düzenlemek,
  • Üniversite, sanayi, özel sektör ve sivil toplum örgütlerinin katılımı ile ortak projeler üretilmesini sağlamak,
  • Proje gruplarının yurtiçi ve yurtdışı paydaşlarıyla iletişimini özendirerek ortak çalışmalar yürütülmesini teşvik etmek,
  • Proje çıktılarına ait varsa fikri mülkiyet haklarının korunması ile ilgili konularda destek olmak ve üniversitede inovasyonun gelişmesini sağlamak,
  • Üniversitemiz araştırma alt yapı imkanlarının etkin biçimde kullanılmasını sağlayıcı yaklaşımlar geliştirmek,
  • Üniversitemiz akademisyenlerince uluslararası indekslerdeki dergilerde yayınlanan çalışmalara ait yayın istatistiklerinin hazırlanması, ulusal/uluslararası destekli araştırma projeleri ile ilgili verilerin toplanması ve raporlanmasını sağlamak.
Gönderiyi Paylaş: