Misyonumuz

Proje Koordinasyon Ofisi Birimi (ProKOB) özetle;
  • Üniversitemiz bünyesinde yürütülen veya yürütülecek olan projelerin başvuru, izlenme ve yürütme süreçlerinin farklı aşamalarında akademisyenlere mevzuat, teknik ve bütçe konularında hizmet verir.
  • Proje yazımlarının ve bilimsel araştırmaların teşvik edilmesini sağlar ulusal ve uluslararası bilimsel destek çağrılarını takip ederek tüm ilgili akademisyenlere duyurur ve bu çağrılara proje yazmalarını teşvik eder.
  • Üniversitemizde yürütülen ve/veya geliştirilen projelerin yatırımcılara tanıtımının yapılarak lisanslanması ve ticarileştirilmesine katkı sağlar.
  • Akademik ve ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlayarak hizmetlerin etkin ve kapsamlı bir şekilde yürütülmesini ve proje hazırlayan veya hazırlayacak ilgili kişilerin birbirleriyle irtibata geçmelerini sağlar.
  • Projeler ile ilgili bilimsel, mesleki ve eğitsel çalışmalarda bulunur, danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti verir.
Gönderiyi Paylaş: