2242 - Öncelikli Alanlarda Üniversite Öğrencileri Proje Yarışması

Programın amacı, üniversitelerde öğrenim görmekte olan ön lisans ve lisans öğrencilerinin, belirlenen öncelikli alanlarda ülkemizin sorunlarına yönelik çözümler üretmelerine ve bu doğrultuda bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yönelik olarak geliştirdikleri projeleri için yarışmalar düzenlemektir. Öğrencilerin, bahse konu öncelikli alanlarda 4. Sanayi Devrimi kapsamındaki gelişmeler doğrultusunda sanayide dijital dönüşüm ile ilgili konularda da projeler üretmeleri beklenmektedir. Bu çağrı, programın amacı doğrultusunda düzenlenecek olan proje yarışmasına yönelik kuralları, işlemleri ve yükümlülükleri kapsar. 

Gönderiyi Paylaş: