2241-Özel Sektöre Yönelik Lisans Bitirme Tezleri Yarışması

Programın amacı, lisans bitirme tezlerinin özel sektörün ihtiyaçları doğrultusunda belirlenmesi ve lisans öğrencilerinin öğrenimleri sırasında özel sektör ortamında bulunarak uygulama tecrübesi edinmelerinin sağlanması yoluyla lisans düzeyinde üniversite özel sektör işbirliğinin teşvik edilmesidir. Öğrencilerden ayrıca 4. Sanayi Devrimi kapsamındaki gelişmeler doğrultusunda sanayide dijital dönüşüm ile ilgili konulara yoğunlaşan tezler hazırlamaları beklenmektedir. Program kapsamında, lisans öğrencilerinin hazırladıkları, özel sektörün bir sorununu çözmeyi hedefleyen ve/veya sektörde uygulama potansiyeli olan ürün/süreç iyileştirme ve/veya geliştirmeye yönelik lisans bitirme tezleri için yarışma düzenlenecektir. Bu çağrı, programın amacı doğrultusunda düzenlenecek olan yarışmaya yönelik kuralları, işlemleri ve yükümlülükleri kapsar. 

Başvuru tarihleri 7-24 mayıs Tarihleri arasındadır. Başvurular internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden çevrimiçi yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Gönderiyi Paylaş: