2238-Girişimcilik Ve Yenilikçilik Yarışması

Programın amacı, Açık Öğretim Fakülteleri dâhil ön lisans ve lisans öğrencileri arasında girişimcilik ve yenilikçilik konularına yönelik farkındalığı artırmak ve çeşitli alanlarda yenilikçilik içeren iş fikri olan öğrencilerin, fikirlerini hayata geçirmelerine yönelik uygun ortamı hazırlamak için destek sağlamaktır.
Ayrıca öğrencilerden, 4. Sanayi Devrimi kapsamındaki gelişmeler doğrultusunda sanayide dijital dönüşüm ile ilgili konularda katma değeri yüksek projeler üretmeleri beklenmektedir.
Programın hedefleri: a. Ülkemizin uluslararası rekabet gücünü arttırmak için bilimsel bilginin ticari değere dönüşmesine, b. Gençlerin kendilerine kariyer hedefleri oluşturmalarına ve böylece bilinçli ve nitelikli işgücünün yetiştirilmesine, c. Kariyerlerinde girişimcilik fırsatlarını değerlendirmeyi hedefleyen öğrencilerin “öğrenme ve uygulama” deneyimi kazanmasına, d. Etkin çalışabilen, stratejik düşünebilen, küresel entegrasyon sürecini başarıyla yönetebilecek girişimciler ile yeni işletmeler kazandırılmasına katkı sağlamaktır.
Bu çağrı girişimcilik ve yenilikçilik proje yarışmasına yönelik her türlü işlem ve yükümlülükleri kapsar.

Başvurular internet üzerinden http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden çevrimiçi yapılacaktır.

7-25 Mayıs 2018 tarihleri arasında başvuru yapılacaktır. 

Gönderiyi Paylaş: