Eğitim iki oturum olarak gerçekleştirilecektir. I. oturum kapsamında KOSGEB destekleri hakkında genel bir bilgi verilecektir. II. Oturum kapsamında iş fikri olan akademisyenlere yönelik KOSGEB proje yazımı uygulamalı olarak anlatılacaktır. Eğitimi kaçıranlar için kayıt linki aşağıdaki gibidir. https://balikesiredutr.sharepoint.com/:v:/r/sites/UygulamalKOSGEBProjeYazmEitimi/Shared%20Documents/General/Recordings/Uygulamal%C4%B1%20KOSGEB%20Proje%20Yaz%C4%B1m%C4%B1%20E%C4%9Fitimi-20210304_135540-Toplant%C4%B1%20Kayd%C4%B1.mp4?csf=1&web=1&e=rXAcUD

Etkinlik kontenjanı dolmuştur...